Diane Sturmer

ASTRALE OPERERATIE

Energy reading

Dit is net als een soulreading het lezen van de ziel en de energie die zich in en om het menselijk lichaam bevindt. Hierbij kijk ik naar het energie niveau en naar de aura en chakra’s of deze kleur bevatten, open of gesloten zijn en wat de reden of oorzaak is. Al naargelang de oorzaak ga ik kijken wat er te doen is om het probleem op te lossen.

soms is de oplossing het in balans brengen van de energiebanen, de meridianen of de chakra’s waardoor er in het lichaam al veel veranderd en verbetert. Maar in andere gevallen is het noodzakelijk om een astrale operatie toe te passen om fysieke klachten te verhelpen of in ieder geval te verbeteren.

Astrale operatie

Dit doe ik samen met een team van spirits uit de andere wereld die zelf eens op aarde hebben geleefd. Dit kunnen ook Engelen en Gidsen zijn die niet op aarde hebben geleefd. Door de vele resultaten die we hebben geboekt kan ik zeggen dat dit een fantastische manier van werken is waarbij lichaam, geest en ziel tot een samenwerkingsverband komen en waarbij het zelf genezend vermogen wordt aangewakkerd en mede aan het werk gaan. Op het moment dat er geopereerd wordt dan zie ik precies wat ze doen en hoe ze het doen, wat ik weer mondeling kan doorgeven aan de cliënt zodat die ook weet wat er aan gedaan is. Ik kijk letterlijk naar een operatie die uitgevoerd wordt op het astrale lichaam, wat (indien geaccepteerd wordt door de cliënt) aangenomen wordt door het fysieke lichaam waardoor er verbetering tot volledige genezing kan ontstaan. Wanneer er geen verbetering is ontstaan binnen enkele dagen tot 2 weken dan moet er gekeken worden wat de reden is waarom de cliënt de astrale operatie niet heeft willen of kunnen accepteren. Soms wordt er nadat er naar de oorzaak hiervan gekeken is en omgevormd opnieuw een operatie uitgevoerd zodat de client een tweede kans krijgt om alsnog verbetering te ervaren.

Natuurlijk is niet iedere behandeling hetzelfde en zal iedereen anders reageren, de een beter dan de ander en wordt er nooit een garantie afgegeven dat u volledig zal genezen van een ziekte, zeker niet in een te ver gevorderd stadium. Om u een idee te geven hoe een astrale operatie in zijn werk gaat lees het volgende:

Een astrale operatie ziet er voor mij als volgt uit:

praktijkvoorbeeld: Een persoon komt bij mij met klachten en heeft diverse operaties gehad aan het been. De persoon speelde fanatiek tennis en de artsen hadden haar gezegd na 4 operaties dat zij nooit mee zou spelen. De persoon was nogal sceptisch en wist eigenlijk niet zo goed wat te verwachten. Nu kan ik vooraf nooit zeggen wat ik ga doen en welk type behandeling ik toepas, dat weet ik pas als iemand eenmaal op de behandelbank ligt en ik eerst contact maak met de ziel van de persoon. Op dat moment kwam mijn team in actie en dan wordt er van mij verlangt het astrale lichaam van de cliënt op te liften tot een hoogte waar mijn team volledig de ruimte heeft alles te zien en overal bij te kunnen om de opereren. Ik kijk terwijl ik het astrale lichaam omhoog houdt mee wat zij aan het doen zijn zodat ik dan aan de cliënt kan vertellen zodat deze begrijpt wat er gebeurt. Pas als ik het signaal krijg dat zij klaar zijn kan ik het astrale lichaam weer laten zakken en moet ik zelf de behandeling voortzetten door de energie in balans te brengen, eventuele gaten in de aura te sluiten en de chakra’s openen. Daarna vertel ik de cliënt wat ze precies gedaan hebben en hoe het verdere verloop zal zijn.

Daar het om een astrale operatie gaat duurt het soms even voordat er een duidelijke verbetering ontstaat in het lichaam. Het astrale lichaam geeft als het ware de vernieuwing door aan het fysieke lichaam en soms wordt dat direct geaccepteerd door het lichaam en soms duurt het langer. En bij iemand die hier totaal geen affiniteit mee heeft zal het fysiek weigeren waardoor er ook geen enkele verbetering zal optreden.

Gelukkig bij deze persoon die het wel heeft geaccepteerd was het resultaat zelfs zo goed dat de persoon na een half jaar weer fanatiek tennis speelde.

Wanneer u een energetische behandeling wilt ondergaan of een reading wilt ontvangen of in aanmerking wil komen voor een astrale operatie stuur dan een email naar info@rids-balance.nl of bel

0031-(0)6-29073018

Energetische behandeling en astrale operatie kan alleen op locatie of hier in de praktijk. het is niet mogelijk om dit online te doen. Behandeling op afstand kan natuurlijk wel maar is minder effectief dan direct gericht op het fysieke lichaam.