Diane Sturmer

Nabestaanden

Betekenis voor de nabestaanden

Nabestaanden hebben heel veel moeite om de draad van hun leven op te pakken zolang ze geen antwoorden hebben op de vele vragen die hun bezig houdt. Dit is op zich een logisch proces want je wil graag weten waar iemand zich bevindt, of hij/zij nog in leven is of niet, hoe en wat er precies is gebeurt etc. en zolang die vragen niet beantwoord worden is het moeilijk om je leven op te pakken en verder te gaan. Zelfs als alle vragen beantwoordt zouden zijn dan nog blijft het moeilijk te verhapstukken, maar zal er wel enige vorm van berusting en troost uit voort kunnen komen.

Er wordt veel gewaarschuwd over het inhuren van paragnosten, wat ook goed is. let wel; ik ben geen paragnost! Ik ben een soulreader,  een SHOM. Een shom is een leuk woord voor: spiritueel hoog ontwikkeld mens. U als nabestaande moet zelf het kaf van het koren zien te onderscheiden.