Diane Sturmer

Voor Wie is een astrale operatie?

 
 Een astrale operatie is voor een ieder die fysieke klachten heeft. Dit kan zijn van een oude breuk die maar niet wil helen, tot spierklachten, botproblemen, orgaan problemen, oorklachten, gezichtsklachten enzovoort. Eigenlijk is mijn energetisch team tot alles in staat zolang het door wat astraal gebeurt fysiek wordt aangenomen en overgenomen. Het is dus van groot belang dat u als cliënt meewerkt door de behandeling als zodanig te accepteren.
Er zijn een aantal zaken die kunnen tegenwerken om tot een goed resultaat te komen. hieronder een kleine opsomming:
 te weinig eigenwaarde, geen zelf liefde,  ongeloof dat u beter kunt worden, uzelf niet gunnen, wegcijferen, anderen voor u plaatsen, traumatische ervaringen enzovoort, kunnen u tegenhouden om te helen waardoor het fysieke lichaam weigert aan te nemen wat in het astrale lichaam is gemaakt.
Het is dan van groot belang om eerst daar iets aan te doen alvorens een astrale operatie te ondergaan.
Daarom kijk ik altijd eerst door een soulreading/energy reading toe te passen hoe het mentaal en emotioneel met u gaat voordat we een astrale operatie gaan verrichten.